გვერდი_ბანერი

ხარისხის დეპარტამენტის შესავალი

ხარისხის დეპარტამენტის შესავალი

სერთიფიკატი_03

Wellink Industrial Tech (Shenzhen) Co., Ltd. არის 10-ზე მეტი თანამშრომელი, მათ შორის 90% ბაკალავრის ხარისხით, 20-ზე მეტი სხვადასხვა სატესტო აღჭურვილობის კომპლექტი, სრულად აღჭურვილი კომპანიის ტესტირებით და სხვადასხვა პროდუქტების ანალიზით და მიღებული ISO9001. ხარისხის სისტემის სერთიფიკატი, ROHS გარემოს დაცვის სერთიფიკატი, CE, FCC სერთიფიკატი, ეროვნული 3C სერთიფიკატი და ა.შ.. ხარისხის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს ხარისხის მომსახურებას საწარმოებისთვის მეცნიერების, სამართლიანობის, სიზუსტისა და მთლიანობის კონცეფციით.

ხარისხის დეპარტამენტის ორგანიზაციული სტრუქტურა

ხარისხის დეპარტამენტის ორგანიზაციული სტრუქტურა

ხარისხის მართვის დეპარტამენტის ფუნქციონირებს.
1. კომპანიის შიდა ხარისხის მართვის სისტემის დაგეგმვის, განხორციელების, ზედამხედველობისა და განხილვის ორგანიზება.
2, პასუხისმგებელია პროდუქტის სერტიფიცირების ორგანიზაციასა და კოორდინაციაზე.
3. ტექნიკური დოკუმენტაციის მიხედვით ინსპექტირების სტანდარტებისა და ინსპექტირების სპეციფიკაციების მომზადება;ნედლეულის, აუთსორსინგის ნაწილების, შეძენილი ნაწილების და თვითნაკეთი ნაწილების ინსპექტირების ორგანიზება და განხორციელება, აგრეთვე პროდუქციის პროცესების და მზა პროდუქციის შემოწმება და ინსპექტირების ოქმის გაცემა.
4. შეუსაბამო პროდუქტების შიდა მიმოხილვის ორგანიზება, ხარისხის პრობლემების გამოსწორების, პრევენციული და გაუმჯობესების ღონისძიებების შემუშავების ორგანიზება და თვალყურის დევნება და შემოწმება.
5, პასუხისმგებელია ხარისხის ჩანაწერების საერთო მართვაზე, ხარისხის რეგულარულ ანალიზსა და შეფასებაზე.
6, პასუხისმგებელია მთელი კომპანიის პროდუქციის ხარისხის შემოწმებაზე.
7, პასუხისმგებელია გაზომვის მართვის სამუშაოზე, ასრულებს საზომი ხელსაწყოების რეგულარულ კალიბრაციას და აკეთებს კალიბრაციის ჩანაწერებს და მარკირებას.
8, პასუხისმგებელია ინსპექტირებისა და გაზომვისა და ტესტირების აღჭურვილობის კონტროლზე, რათა დარწმუნდეს, რომ პროდუქტის ხარისხი აკმაყოფილებს მითითებულ მოთხოვნებს.
9, მიმწოდებლის მიმოხილვაში მონაწილეობა, მომხმარებლის უკუკავშირის ანალიზსა და დამუშავებაში მონაწილეობა.
ხარისხის პოლიტიკა.
სრული მონაწილეობა, მაღალი ხარისხი და ეფექტურობა, მუდმივი გაუმჯობესება, მომხმარებლის კმაყოფილება

ხარისხის ტესტირების მოწყობილობა

სერთიფიკატი_03
დეტ
მავთული
ტესტერი
ჰორიზონტალური
საღებავი
ბრუნვის მომენტი
გაყოფა
მარილი
ტესტერი
d8d5947f-03ef-4c23-93e2-9fadd707b9e7